Regelbundna träffar på lokal nivå

Stora internationella mässor i all ära. De är inspirerande och häftiga att besöka både som initierad person i branschen och som lekman. Ofta är de begivenheter som arrangeras inom ramen för mässan oerhört påkostade och spektakulära, vilket också gör besöket till underhållning. Men för de flesta yrkesverksamma människor som vill nätverka så är förmodligen regelbundna möten med personer i branschen på lokal nivå, med människor i närheten det vill säga. Regelbundenheten ger också bättre förutsättningar för uppföljning och man kan regelbundet både stötta och avråda varandra från att begå misstag.

Handelskammare, som nämndes här på en annan plats, anordnar på de orter där de har sin verksamhet regelbundna träffar. Dessa träffar, som ofta består av korta mingelkvällar eller snabba gemensamma luncher, är ofta välbesökta av lokala företagare under i alla fall en period av deras verksamma liv. Eftersom dessa träffar anordnas på den egna orten så är det lättare och billigare att ta sig dit än jämfört med att resa utomlands. De är också oftast kostnadsfria för medlemmar och detta är också ett plus för många.

Andra organisationer arrangerar också regelbundna träffar för människor i samma bransch. Ett exempel på detta är affärsdagar som Svenskt Näringsliv ordnar på olika håll i landet för lokala företag. Under dessa dagar, som återkommer med viss regelbundenhet beroende på var i landet det är, får företagare inte bara slipa på sina förmågor att skapa och utveckla sitt nätverk, utan också fortbilda sig. Detta sker oftast genom en rad kurser och företag som organisationen står för i samband med affärsdagarna. Ämnen som innefattas är allt ifrån juridik inom skatterättsliga frågor till marknadsföring och hållbart företagande.

Affärsdagarna är ej branschspecifika utan samlar företag som grupp, eftersom man på små orter skulle få svårt att samla tillräckligt många inom en viss bransch.