Introduktion

För två eller tre generationer sedan så var det mycket ovanligt att man under ett yrkesliv bytte arbete, man stannade ofta på den arbetsplats man började på efter skolan.

Idag låter detta helt otänkbart för de flesta av oss, och statistiken visar att även om man inte byter bransch eller yrke, så byter nästan alla arbetsplats sex eller sju gånger innan man pensionerar sig. Många jobbar dessutom i projekt nuförtiden, till exempel konsulter, och dessa växlar ständigt arbetsplatser.

För att man i det moderna arbetslivet ska kunna klara sig så bra som möjligt så är det därför många saker vid sidan av den egentliga arbetsuppgiften som man måste ägna sig åt. Ett exempel på en sådan sak är nätverkande, vilket inte bara är bra för de flesta oavsett vilket jobb man har för tillfället, utan också inför framtiden.

Många branscher ordnar mässor och mingelkvällar för människor som är anslutna till branschorganisationen. Dessutom finns i regel media i form av hemsidor eller tidningar som riktas till de som är verksamma inom ett visst yrke.

Inom den egna branschen så har de flesta koll på vilka kanaler och mötesplatser som viss för nätverkande. Men inte lika många kan säga att de vet vart de ska bege sig om de avser att skapa nya kontakter i andra branscher. Här kommer du få en liten överlevnadsguide inför ditt nya nätverkande.