Igaming Business och gambling

2003 startade i England en tidning som heter Igaming Business och är en facktidning för människor i branschen online gambling eller nätcasinon. Tidningen, som kommer ut med sex nummer varje år, avhandlar ämnen som rör juridik och övriga bestämmelser och tekniska landvinningar inom området. Dessutom har man ofta intervjuer med kända människor från branschen eller företagsledare.

Igaming Business ordnar dessutom många mässor och träffar för folk i branschen, och detta görs regelbundet i flera länder och världsdelar. Vanligtvis är det en konferens per månad någonstans i världen och varje sådan har ett visst tema som besökare kommer för att lära sig mer om eller delge sin syn på under den tid som konferensen pågår.

Den senaste av dessa konferenser som Igaming Business ordnade var den 24 november i London. Temat den här gången var den virtuella valutan Bitcoin, och parollen var ”Demystifying Bitcoin for Igaming”. Syftet var att försöka få nätcasinon att lära sig mer om vad denna växande nätvaluta är och hur de kan börja använda den genom att ta betalt eller betala sina medlemmar med denna valuta.

Konferensen besöktes av flera hundra representanter från branschen, framförallt från Europa och Nordamerika, men några resultat av diskussionerna som fördes där inne har vi än så länge inte hört så mycket om.

Med bara dagar emellan så arrangerar Igaming Business nästa event redan den 3 och 4 december, denna gång också i London. Temat för alla som är nyfikna att besöka mässan är framtidens spel. Detta är ett återkommande tema som av naturliga orsaker är angeläget för denna trendkänsliga bransch.

Igaming Business anslår i god tid alla sina träffar på den egna hemsidan och alla människor i branschen är välkomna att anmäla sitt intresse för deltagande där.