Handelskammare

En handelskammare är en organisation som företag kan ansluta sig till i syfte att få stöd och rådgivning i vissa fall, och dessutom ha en större organisation som representerar företagens och näringslivets intressen i den egna regionen. Man skulle kunna säga att handelskammare fungerar som facket för företag och företagare.

Sveriges första handelskammare bildades i Stockholm 1902, men idag finns totalt elva stycken runt om i landet. Varje handelskammare samlar ungefär 10 000 företag vardera och medlemskapet är helt frivilligt. Dock är det betydligt vanligare att vara medlem än att stå utanför.

Ytterligare två uppgifter som handelskammare åtar sig är dels att anordna en oberoende skiljedom i vissa tvister där något inte kan eller bör avgöras i vanlig domstol. Dessutom verkar man för att utveckla medlemmarnas näringsverksamhet genom att främja deras möjlighet att nätverka både inom den egna branschen men också med andra företag som är medlemmar i handelskammaren. Inom handelskammaren förmedlar till exempel kontakt mellan medlemmar för att dessa lättare ska kunna hitta ledig mark eller lokal i staden eller regionen. Men också för att medlemmar ska kunna hitta köpare till sina produkter eller för att andra ska hitta leverantörer till sitt egna företag.

Regelbundet så anordnar man mässor och andra typer av träffar för medlemmarna där dessa på egen hand kan knyta kontakter och nätverka med andra. Vid dessa mässor så brukar man också hålla en lång rad föredrag som handlar om företagande och klimatet för näringsliv i den egna regionen.

Eftersom de flesta företag är mindre firmor med under 20 personer anställda, så fyller dessa träffar och mässor en oerhört viktig funktion. De mindre företagen får här en chans att ”komma ut i världen” och träffa människor i samma bransch och utbyta erfarenheter.