Bilindustrin och lobby

Under de första årtionden som våra moderna bensindrivna bilar fanns till så åtnjöt industrin i stort sett bara uppmuntran och beröm. Men sedan ungefär mitten på 1900-talet så började man från samhällets och medborgarnas håll att uppmärksamma problem som bilarna förde med sig. Till att börja med var buller och annat störande från tung trafik som man klagade på. Senare har också bilarnas påverkan på klimatet och säkerhetsfrågor lyfts till debatt både i Sverige och i andra delar av världen.

Från bilindustrins sida så har man tvingats hörsamma åsikterna och genom ett ständigt utvecklingsarbete så har man lyckats tillverka bilar som nu är både renare, tystare och betydligt säkrare.

Detta har gjorts möjligt genom många års idogt nätverkande över företagens gränser, och idag kan vi se att många delar i våran bil till exempel kommer från en konkurrerande tillverkare. Detta är ett exempel, och ett lysande sådant, på hur väl nätverkande kan falla ut för alla inblandade. I det här fallet har det också kommit att bli något som gynnar oss som konsumenter i form av bättre bilar.

Samtidigt med denna utveckling så har bilindustrin alltid bedrivit en intensiv lobby-verksamhet, vilket är en helt annan typ av nätverkande. Denna har syftat till att få våra politiker att fatta beslut som är så gynnsamma som möjligt för biltillverkarna. Det kan röra sig om nya och fler vägar eller högre gränser för avgaser och annan påverkan på miljön.

Även om det är svårt att få alla fakta hur det egentligen ligger till med bilföretagens lobby och deras påverkan på våra politiker, så är det rimligt att anta att de varit relativt framgångsrika. Extra rimligt blir detta antagande om man betänker att de representerar en industri vars produkter är så spridda i samhället, även bland politiker.